Varför är sommaren svår för många högkänsliga

Sommaren kan vara svår för högkänsliga personer. Det är därför viktigt att ta hand om sig själv och skapa en balans som fungerar för ens egna behov under sommaren

  1. Ökad sensorisk stimulans: Sommaren är oftast förknippad med ökad aktivitet och utomhusaktiviteter. Det kan innebära högre ljudnivåer, starkt solsken, intensiva dofter och andra sensoriska intryck. Högkänsliga personer har en mer känslig sensorisk uppfattning, vilket innebär att de kan överväldigas av dessa stimulanser.
  2. Temperaturförändringar: Sommaren kan vara väldigt varm på vissa platser. Högkänsliga personer kan vara mer känsliga för temperaturförändringar och uppleva obehag eller överhettning i varma miljöer.
  3. Sociala krav: Sommaren är ofta förknippad med sociala aktiviteter och evenemang, som fester, grillningar och utflykter. Högkänsliga personer kan känna sig överväldigade av det ökade behovet av social interaktion och känna sig utmattade av att hantera många sociala situationer.
  4. Förändrade rutiner: Många människor ändrar sina rutiner under sommaren, till exempel genom semestertid och avbrott från arbete eller skola. För högkänsliga personer kan förändringar i rutiner och miljö vara utmanande och skapa känslor av oro eller otrygghet.
  5. Ökat tryck att delta: Sommaren kan också innebära ett ökat tryck att delta i aktiviteter och ha roligt. Det kan vara stressande för högkänsliga personer som kanske känner sig överväldigade av förväntningarna och inte känner att de kan leva upp till dem.

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla högkänsliga personer upplever samma svårigheter under sommaren. Varje individ är unik, och olika faktorer kan påverka olika personer på olika sätt. Det är viktigt att lyssna på sina egna behov och ta hand om sig själv under sommaren och att skapa en balans som fungerar för en själv.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny