Vår självkänsla påverkas av vad vi tänker om oss själva

Känner du att du har makten över ditt liv, eller är det så att dina handlingar och tankar egentligen styrs av någon annan? Går du ofta runt med en känsla av att vara skyldig utan att veta var den kommer från? Vem äger ditt liv och dina val?

Rädsla och skuld är det värsta giftet i våra relationer, inte minst i relationen till oss själva. Det yttrar sig bland annat i ständiga självanklagelser, svårigheter att säga nej och uttrycka sina behov, en överdriven vilja till anpassning och en stark rädsla för att misslyckas.

Vi har alla någon slags uppfattning om oss själva. Den baserar sig på våra livserfarenheter, på sådant som har sagts till och om oss samt på den miljö vi har vuxit upp i. Det som vi tyst tänker om oss själva är mycket viktigt för vår självkänsla.

Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad du visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild du har stämmer med hur du uppfattas av andra. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom dig själv och i förhållande till andra.

Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö du är i och påverkas även av självkänslan och självförtroendet. Självbilden förändras också genom livet. Det är alltså självbilden som styr över våra liv och hur vi mår mentalt och fysiskt. Ofta pratar man om självkänslan, men självbilden är grunden till självkänslan. Det är den bild som vi har skapat av oss själva och som omgivningen också uppfattar.

Det är alla dessa inre bilder vi har av oss själva som sedan skapar självkänslan.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår självkänsla påverkas av vad vi tänker om oss själva

Känner du att du har makten över ditt liv, eller är det så att dina handlingar och tankar egentligen styrs av någon annan? Går du ofta runt med en känsla av att vara skyldig utan att veta var den kommer från? Vem äger ditt liv och dina val?

Rädsla och skuld är det värsta giftet i våra relationer, inte minst i relationen till oss själva. Det yttrar sig bland annat i ständiga självanklagelser, svårigheter att säga nej och uttrycka sina behov, en överdriven vilja till anpassning och en stark rädsla för att misslyckas.

Vi har alla någon slags uppfattning om oss själva. Den baserar sig på våra livserfarenheter, på sådant som har sagts till och om oss samt på den miljö vi har vuxit upp i. Det som vi tyst tänker om oss själva är mycket viktigt för vår självkänsla.

Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad du visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild du har stämmer med hur du uppfattas av andra. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom dig själv och i förhållande till andra.

Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö du är i och påverkas även av självkänslan och självförtroendet. Självbilden förändras också genom livet. Det är alltså självbilden som styr över våra liv och hur vi mår mentalt och fysiskt. Ofta pratar man om självkänslan, men självbilden är grunden till självkänslan. Det är den bild som vi har skapat av oss själva och som omgivningen också uppfattar.

Det är alla dessa inre bilder vi har av oss själva som sedan skapar självkänslan.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny