Trauma

Posted on  by admin

Att växa upp och bli en fungerande person innebär inte att det förflutna är glömt. Ofta kommer minnena från barndomen smygande i vuxen ålder, de går att förtränga men inte att glömma.

Barn som växer upp med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen kan få ta större ansvar än jämnåriga kamrater. Det kan vara så att barnen behöver ta större ansvar i hemmet eller ta hand om yngre syskon. Dessa barn tenderar också att ta ett stort ansvar i svåra familjesituationer och tar ofta känslomässigt hand om familjemedlemmar. Det kan vara att medla i familjekonflikter eller ge stöd till en deprimerad förälder.

Det finns barn som växer upp med föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa och ändå utvecklas till fungerande vuxna. Som vuxna är de psykiskt friska, missbrukar inte och är kapabla att ta hand om sig själva, sina relationer och sin försörjning. De har helt enkelt en förmåga att bryta ett negativt socialt arv. De kallas för maskrosbarn.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny