Självkänsla

Självkänsla är hur du ser och värderar dig själv, hur du påverkas av livets framgångar och motgångar. Det är möjligt att återuppbygga självkänsla genom att analysera och förändra negativa situationer, behandla sig själv positivt och uppfylla egna behov. Utan självhävdelse och frihet att uttrycka sig kan livet kännas deprimerande.

Begreppet självkänsla är ett uttryck som ofta används på ett naturligt och självklart sätt i vardagslivet. Självkänsla bestämmer vad du anser och tycker om dig själv och påverkas av huruvida du upplever framgång eller motgång i de områden som du anser vara viktiga i livet. Den skadligaste typen av självkänslobetingande områden är när du värderar dig själv efter utseende eller efter hur mycket bekräftelse du får av andra människor.

En vanlig orsak till att låg självkänsla utvecklas är att du inte har fått dina känslomässiga behov tillgodosedda på ett bra sätt. Du kan även få låg självkänsla i vuxen ålder om du t.ex. har en våldsam partner, blir mobbad på arbetsplatsen, är arbetslös länge och/eller har en dålig ekonomisk situation eller om du har blivit traumatiserad på något sätt.

Oavsett hur du har utvecklat låg självkänsla så är det möjligt att bygga upp den! Det är faktiskt logiskt att du mår dåligt om du låter dig behandlas på ett dåligt sätt. Det är därför du kan behöva tid att analysera situationer i din vardag och spåra när du mår sämre och varför. När du väl vet vilka situationer det är som orsakar dina jobbiga känslor kan du börja jobba med förändringar och börjar behandla dig själv som om du var någon som du faktiskt tycker om. Utan självhävdelse och frihet att uttrycka dig själv blir livet tungt och du känner dig deprimerad. Förändring av låg självkänsla innebär att du börjar ta hand om dina egna behov och önskningar, utan att för den skull skada andra.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny