Social fobi

Den grundläggande problematiken vid social fobi är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Till exempel när personen umgås med andra eller när personen behöver prestera eller göra något inför andra. Social fobi kommer ofta av att man har låg självkänsla och är rädd för att andra inte ska tycka om en.

Person med social fobi är rädd att bete sig på ett förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest. Ibland blir rädslan så stark att personen börjar undvika sociala sammanhang eller uthärdar dem under stark ångest.

Det finns två typer av social fobi: generaliserad och specifik social fobi. Vid generaliserad social fobi upplever personen besvär i de flesta sociala sammanhang. Det gäller då inte bara vid prestationssituationer utan även vid vanliga umgängessituationer. Vid specifik social fobi gäller rädslan enbart en eller ett fåtal situationer. Det kan gälla svårigheter att utföra något när andra ser på, som t ex att tala inför en grupp, eller att dricka ett glas vatten när andra ser på av rädsla för att händerna ska skaka.

Ingen vet med säkerhet hur många som lider av social fobi då det finns en flytande gräns mellan att inte trivas i sociala sammanhang, att vara blyg eller att ha social fobi.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny