Social ångest och social fobi

En individ kan pendla under livet mellan olika grader av social ångest beroende på hur livssituationen är.
E Hilliard, 2007 har i sin bok beskrivit olika grader av blyghet och social ångest:

• Normal blyghet. De flesta individer känner social ångest i obekanta sociala situationer, innan man vant sig vid den nya situationen.

• Lätt-måttlig social ångest. Utgör ibland ett hinder i deras liv. Ofta på något enstaka område i livet, de har självförtroende i de flesta sociala sammanhang men något område väcker mer oro.

• Måttlig social ångest. De undviker sociala situationer eller uthärdar med en intensiv känsla av obehag. Kan dock vara bekväm med nära vänner eller släkt i mindre sällskap.

• Extrem social ångest. Dessa individer är rädda för att bli avvisade. De undviker människor och situationer så mycket som möjligt för att slippa att känna ångest.

Hur vet man att man har ångest?
Ångest brukar beskrivas som ett tillstånd av rädsla, ängslighet eller spänning i kroppen.
Den märks genom hjärtklappning, tryck över bröstet, rodnad, svettningar, spända muskler, darrningar och skakningar.

Ångest är en behandlingsbar sjukdom som går att övervinna.

Lisa Pousette
Leg.psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny