Skuld och skam

Skuld och skam är känslor som skiljer sig åt men som ofta uppstår av samma orsak. De syns sällan på utsidan varför det kan vara svårt för utomstående att förstå den inre kamp som pågår hos personer som känner skam och skuld.

Känslor av skam och skuld kan vara sunda och positiva om de uppträder under normala förhållanden, känslornas uppgift då är att leda oss i livet. Känslan av skuld påminner om ansvar, medan skammens uppgift är att sätta oss på plats. Men de kan också uppträda överdrivet vilket påverkar självbilden negativt.

Skuld är känslan som uppstår då man utifrån sina egna föreställningar anser att man sagt eller gjort något fel på ett sätt så det har påverkat någon annan negativt. Skam uppstår som en känsla av att vara fel och utgår ifrån den bild man har av sig själv och den synen man tror att andra har. Man känner skam över sin existens gentemot hur man tror att andra föreställer sig verkligheten.

Att känna skamkänslor kan liknas med att känna sig värdelös och oduglig. En negativ självbild ger låg självkänsla och en känsla av nedstämdhet, ångest eller oro. Tankarna då består av självkritik och man fokuserar på sina svagheter. Eller att man tror att man ska bli avslöjad som ”bluff”. Eller att man har negativa åsikter om sig själv i olika situationer. Vid sådana tillfällen är det skam- och skuldkänslorna som styr.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skuld och skam

Skuld och skam är känslor som skiljer sig åt men som ofta uppstår av samma orsak. De syns sällan på utsidan varför det kan vara svårt för utomstående att förstå den inre kamp som pågår hos personer som känner skam och skuld.

Känslor av skam och skuld kan vara sunda och positiva om de uppträder under normala förhållanden, känslornas uppgift då är att leda oss i livet. Känslan av skuld påminner om ansvar, medan skammens uppgift är att sätta oss på plats. Men de kan också uppträda överdrivet vilket påverkar självbilden negativt.

Skuld är känslan som uppstår då man utifrån sina egna föreställningar anser att man sagt eller gjort något fel på ett sätt så det har påverkat någon annan negativt. Skam uppstår som en känsla av att vara fel och utgår ifrån den bild man har av sig själv och den synen man tror att andra har. Man känner skam över sin existens gentemot hur man tror att andra föreställer sig verkligheten.

Att känna skamkänslor kan liknas med att känna sig värdelös och oduglig. En negativ självbild ger låg självkänsla och en känsla av nedstämdhet, ångest eller oro. Tankarna då består av självkritik och man fokuserar på sina svagheter. Eller att man tror att man ska bli avslöjad som ”bluff”. Eller att man har negativa åsikter om sig själv i olika situationer. Vid sådana tillfällen är det skam- och skuldkänslorna som styr.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny