Skillnad mellan sorg och depression

Har du tänkt att det finns skillnad mellan sorg och depression?

Sorgen beror på en normal mänsklig reaktion som orsakats av en kris; till exempel att man har förlorat någon som har betytt mycket för en själv. Sorgen kan även handla om förlusten av viktiga värden som man trott på, exempelvis sitt hemland, sin frihet, sitt äktenskap eller sina ideal. Normal sorg ingår i livsvillkoren och dör ut så småningom och den psykiska energin återvänder till livet.

Depressionen däremot är aggression riktad mot det egna jaget, man brukar känna då känslor av värdelöshet med självanklagelser, till exempel att man har något grundläggande fel eller att man inte är värd att älskas.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny