Livskvalite

 

Livskvalitet handlar i första hand om vad det är som ytterst gör livet värt att leva, inte hur vi bör leva våra liv. Det handlar mer om att hitta sina egna kriterier med vars hjälp man kan avgöra hur bra man har det och i mindre grad hur man skall gå tillväga för att få ett bättre liv.

Det finns flera viktiga områden, till exempel intima relationer till andra, ett meningsfullt och kreativt arbete, personlig utveckling, frihet, kunskap och mening med livet som spelar en central roll i livstillfredsställelse. Människor som är medvetna om vad de vill ha ut av livet och lever efter dessa värden är mer vitala och upplever en högre grad av livstillfredsställelse. Man kan sammanfatta att livskvalitet består av en sammanvägning av en individs yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer samt hennes inre psykologiska tillstånd.

Yttre livsvillkor baseras på arbetssituation, ekonomisk situation samt boendesituation. Mellanmänskliga relationer handlar om kärleksförhållande, vänner och familj. Inre psykologiska tillstånd speglas av faktorer så som engagemang, självkänsla samt sinnesstämning.

Som du ser handlar livskvalitet om att flera områden i tillvaron måste skötas samtidigt. Att ensidigt fokusera på en faktor, till exempel att vara ”socialt lyckad” kan tvärtom leda till en lägre grad av livskvalitet då det är lätt att fastna i jämförelser med andra människor utan att veta hur de egentligen har det. Vad är livskvalitet för dig? När mår du bra?

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny