Skam är värre än fysisk smärta

Att känna skam är att bli förminskad på ett plågsamt sätt. Skam är en smärtsam känsla eftersom förnedring och skam är värre än fysisk smärta. Den fysiska smärtan läks med tiden men det gör inte alltid skammen. Skam går in på ens identitet, det behöver skuld inte göra; skulden blir en tyngd medan skammen ger ett sår.

Så reagerar vi ofta om skammen blir för stark

Vi blir kritiska och hittar fel hos andra. I mild grad blir vi retsamma eller bråkiga, i värsta fall får vi psykopatiska drag.

Ett överdrivet anpassande. Vi blir fogliga och vill vara till lags. Vi har svårt att hålla på våra gränser.

Vi gör oss osynliga. I en extrem form tar vi avstånd från samhället eller vill inte längre finnas.

Vi flyr från verklighetenVi kanske spelar pajas eller börjar missbruka alkohol eller droger, shopping, spel, mat eller sex.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny