Självmedkänsla

När vi stöter på misslyckanden kan det ofta utlösa en självkritisk reaktion då vi bedömer oss själva negativt och mår illa av våra misstag, brister eller egenskaper. Detta beror ofta på rädsla för att bli ogillad eller avvisad av andra, och det kan leda till känslor av skam.

Självmedkänsla är ett värdefullt sätt för att hantera negativa tankar och känslor. Det är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med självkritik eller kräva av sig själv att alltid vara perfekt. Det handlar om att vara snällare och mer förstående mot sig själv när man inte lever upp till sina egna eller andras förväntningar och krav. 

Självmedkänsla innefattar att vara vänlig och förstående gentemot sig själv i situationer av misslyckande och smärta, vilket står i kontrast till självkritikens hårda bedömning. Det handlar också om att se sina egna upplevelser som något som alla människor går igenom och förstå att lidande och motgångar är en naturlig del av mänskligt liv.

En viktig sida av självmedkänsla är mindfulness, som innebär att vara fullt närvarande i nuet även när det innebär svårigheter och lidande. Det handlar om att upprätthålla en balanserad medvetenhetsnivå utan att döma sig själv eller bli helt uppslukad av de negativa känslorna.

Att behandla sig själv med självmedkänsla innebär i praktiken att acceptera och omfamna sina egna brister, erfarenheter och känslor, oavsett hur smärtsamma och svåra de kan vara. Det är viktigt vår emotionella hälsa och välbefinnande.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny