HSP är personlighetsdrag, inte en diagnos

Högkänslighet förkortas ofta i texter till HSP som står för Highly Sensitive Person. Med den bokstavskombinationen är det lätt att som läsare automatiskt avläsa det som ännu en diagnos som upptäckts. Där börjar många missuppfattningar gällande just högkänslighet.

Det kan inte klassas som, och är inte heller en diagnos eller ett funktionshinder. Det är snarare ett personlighets-/karaktärsdrag. Ordet diagnos används oftast i samband med sjukdomstillstånd, men högkänslighet är inte en sjukdom.

Därför kan inte sjukvården hjälpa en högkänslig och därför kan inte heller myndigheter ge några stöd för högkänsliga personer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny