Självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende uppfattas ofta som en och samma sak, men så är det inte.
Upplevt självförtroende handlar om hur man uppfattar sin kompetens och vad man klarar av. Exempel på detta kan vara att den som har bra självförtroende tycker att han eller hon är en utmärkt i sitt yrke, medan en som har dåligt självförtroende tycker motsatsen fast han eller hon egentligen är duktigare än de flesta i det aktuella yrket.
Självkänsla däremot handlar om bedömning av det egna värdet, om man är en viktig person eller inte. Självkänslan styr hur man ser på vem man är innerst inne, med både sina starka och svaga sidor.

En god självkänsla är viktigt. Har man en bra självkänsla påverkas man inte lika mycket av vad andra tycker och tänker om en; man vågar vara sig själv. Man bryr sig inte om att alla inte tycker att man är bäst på olika saker. Om man däremot har låg självkänsla kan det kännas jättejobbigt med en enstaka kommentar om till exempel ens utseende.

Människor med dåligt självförtroende/dålig självkänsla tvivlar på sin förmåga både på jobbet och privat. Oftast undviker de att utsätta sig för något som de i förväg ”vet” att de inte klarar av. De får svårt att motivera sig till att utföra en arbetsuppgift eller delta i en social aktivitet. Om de ändå måste utsätta sig är de så rädda för sitt eget misslyckande att de inte kan fokusera på arbetsuppgiften eller på personer som de ska träffa. I stället känner de oro över personliga brister och möjliga katastrofer. Vad kan det då bli annat än ett nytt misslyckande!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny