Självkänsla och självförtroende

Självkänslan står för hur vi värderar oss själva. Det anger vårt känslomässiga förhållande till oss själva; hur vi värderar vår självbild och hur vi känner inre tillfredsställelse och tillit till oss själva.

Självkänsla antas bygga på hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig att klara. Det innefattar också hur man tror att man uppskattas av andra. Självkänsla är medvetenheten om den egna personlighetens värde.

Självförtroende syftar på vad vi gör och är därför en mer föränderlig och situationsbunden aspekt av självet. Självförtroendet är något som kan variera, man kan till exempel ha ett gott självförtroende när det gäller matlagning men inte när man skall lösa matematikproblem eller tvärtom. En god självkänsla ger oftast ett bättre självförtroende, men de två är ändå inte att förväxla.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny