Självkänsla

Känner du att du har makten över ditt liv, eller är det så att dina handlingar och tankar egentligen styrs av någon annan? Går du ofta runt med en känsla av att vara skyldig utan att veta var den kommer från? Vem äger ditt liv och dina val?

Rädsla och skuld är det värsta giftet i våra relationer, inte minst i relationen till oss själva. Det yttrar sig bland annat i ständiga självanklagelser, svårigheter att säga nej och uttrycka sina behov, en överdriven vilja till anpassning och en stark rädsla för att misslyckas.

Vi har alla någon slags uppfattning om oss själva. Den baserar sig på våra livserfarenheter, på sådant som har sagts till och om oss samt på den miljö vi har vuxit upp i. Det som vi tyst tänker om oss själva är mycket viktigt för vår självkänsla.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny