Självkänsla

Gång på gång publiceras artiklar i dags- och kvällstidningar om att människor i Sverige mår allt sämre. Rapporter visar på att unga kvinnor och män upplever tre gånger så mycket ängslan, oro och ångest idag jämfört med på 1990-talet.

Vad är det som får människor att må bra och känna sig nöjda och lyckliga? Svaret är självkänsla!

Självkänsla består i huvudsak av två delar: självrespekt samt hur man bedömer sina prestationer i olika aktiviteter i livet. Självkänsla handlar om hur man tänker om sig själv. Bra självkänsla innebär att man till en större del ser positiva egenskaper med sig själv och sitt värde, att man har en känsla av att duga som man är. Vid dålig självkänsla däremot jämför man sig mycket med andra och bedömer ofta sitt eget värde lägre än andras.

Personer med hög grad av självkänsla ser sig själva som värdefulla, duktiga, och viktiga, vilket främjar inställningen till kommande svårigheter och utmaningar. Individer med låg grad av självkänsla tenderar att ifrågasätta sin förmåga och har en mer pessimistiskt syn till sitt värde.

Depression är en riskfaktor till följd av låg självkänsla. Människor som mist självrespekten och tron på sig själv blir oftare deprimerade än de som känner att de duger och är viktiga.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny