Sitta ensam med sin smärta

Ingen människa har nånsin lärt sig emotionell självreglering genom att sitta ensam med sin smärta. Emotionell självreglering är en färdighet som utvecklas genom interaktion med andra människor och genom att få stöd och förståelse från omgivningen. När vi delar våra känslor och upplevelser med andra, får vi möjlighet att bearbeta och förstå dem på ett djupare plan. Det är i dessa interaktioner som vi lär oss att hantera våra känslor på ett hälsosamt sätt.

Många känsliga personer har svårt att öppet visa när de blir arga, ledsna eller förtvivlade. De kanske har lärt sig att dessa känslor inte är accepterade eller att de inte vill belasta andra med sina problem. Istället för att uttrycka sina känslor utåt, vänder de den negativa känslan inåt. Detta kan leda till en rad negativa konsekvenser för deras välmående.

När känslorna vänds inåt kan personen börja känna sig ensam och isolerad. De kan uppleva en känsla av misslyckande eftersom de inte klarar av att hantera sina känslor på egen hand. Känslan av att vara oälskad kan växa eftersom de inte får den bekräftelse och det stöd de behöver. För att kompensera för sina inre känslor kan de bli för ”snälla” och ständigt sätta andras behov före sina egna. De kan också bli överdrivet arbetsamma som ett sätt att undvika att konfrontera sina känslor.

Är du också en sådan person? Kanske känner du igen dig i beskrivningen ovan. Det är viktigt att förstå att det är helt normalt att kämpa med att visa sina känslor och att det inte är något fel på dig. Att lära sig att hantera och uttrycka sina känslor är en process som kräver tid och stöd.

Kom ihåg att det är en resa att lära sig hantera sina känslor, och du behöver inte göra det ensam. Sök stöd och ge dig själv tid att utvecklas.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny