Sätta gränser

I dagens hektiska samhälle, där intryck och krav kan överväldiga oss från alla håll, är det avgörande att vi lär oss att navigera vår egen känslomässiga och mentala hälsa på ett medvetet sätt. För de av oss som identifierar sig som högkänsliga, är detta en särskilt viktig uppgift. Att vara högkänslig innebär att våra sinnen är mer mottagliga för stimuli, vilket kan leda till djupa och rika upplevelser, men också till utmattning om vi inte tar hand om oss själva på rätt sätt.

En av de mest grundläggande insikterna för en högkänslig person är behovet av att ladda om. Den stora mängden intryck från omgivningen kan lätt överstimulera oss, vilket kräver att vi drar oss tillbaka och skapar utrymme för stillhet och återhämtning. För många av oss är detta inte bara en lyx, det är en nödvändighet för att vi ska kunna fungera på vårt bästa sätt.

Att lära sig att säga nej är en annan viktig färdighet för högkänsliga individer. Vår empatiska natur gör att vi lätt absorberar andras känslor och behov, vilket kan leda till att vi överväldigas om vi inte sätter gränser för oss själva. Att vara tydlig med våra behov och prioriteringar är avgörande för att undvika att bli en ”enmans-ambulans” som ständigt försöker rädda världen medan vi själva riskerar att bränna ut oss.

Genom att prioritera vår egen välbefinnande, sätta gränser och skapa utrymme för återhämtning kan vi leva liv fyllda med djup och mening, där vi kan dela vår unika gåva med världen på ett hållbart sätt.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny