Känslornas roll i livet

Känslors syfte är att hjälpa oss att fatta viktiga och snabba beslut, att navigera genom livet så att vi undviker fara, knyter an till anhöriga och försvarar oss när någon hotar oss. Dessutom ger de oss motivation och riktning att uppsöka situationer som kan ge oss lust och trygghet.

Känslor hjälper oss att navigera genom våra liv . De fungerar som signaler för att informera oss om vår omgivning och vårt inre tillstånd, vilket hjälper oss att fatta beslut och agera på ett sätt som främjar överlevnad och välbefinnande.

När vi känner rädsla kan det vara en varningssignal för att undvika farliga situationer. Kärlek och anknytning hjälper oss att skapa och upprätthålla meningsfulla relationer som ger stöd och skydd. Ilska kan fungera som en mekanism för att försvara oss själva eller våra nära och kära när vi känner oss hotade. Glädje och lust motiverar oss att söka efter belöningar och njutning i livet.

Genom att förstå våra känslor och hur de påverkar vårt beteende kan vi ta välgrundade beslut och skapa ett meningsfullt och givande liv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny