Relationer

Det kan vara svårt att välja mellan att nå våra mål, vårda våra relationer eller vår självrespekt, eftersom alla tre områdena är viktiga på olika sätt. Ibland kan vi uppnå alla tre, men ibland måste vi prioritera ett område över de andra. För att hjälpa oss att göra det här valet kan det vara bra att öva på medvetenhet och prioritering av mål i relationer.

En sak som kan vara viktig att tänka på är att vi bör försöka hantera situationer på ett sådant sätt att vi kan se tillbaka på dem i efterhand med bibehållen självrespekt. Det kan innebära att vi behöver sätta gränser för vad vi är beredda att göra eller säga för att få som vi vill, och att vi inte ska skada eller såra andra eller oss själva i processen.

En bra strategi kan vara att använda olika färdigheter för att förbereda oss inför en diskussion eller situation där vi behöver be om något eller säga nej till något. Det kan innebära att vi tar oss tid att tänka igenom vad vi vill uppnå, att vi försöker förstå den andra personens perspektiv, att vi använder oss av konstruktiva kommunikationstekniker som att lyssna aktivt och att uttrycka oss respektfullt, och att vi försöker hitta lösningar som fungerar för alla parter.

För HSP, högkänsliga personer, kan det vara extra viktigt att vårda relationer och självrespekt, eftersom de är mer känsliga för stress och press i olika situationer. Det kan därför vara bra att öva på att hantera dessa områden på ett medvetet sätt, så att man kan hitta en balans som fungerar bäst för en själv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny