När vi lider av depression eller ångest är det vanligt att vi fastnar i negativa tankemönster

Många människor lider av både depression och ångest. Då och då kan vi alla känna igen oss i de båda tillstånden.

Deprimerade personer lever i det förflutna och har en misstro om framtiden. Det kan vara svårt för dem att känna glädje och lust för livet medan ångest skapar rädsla och oro för framtiden. Personer med ångest väntar ofta på att något hemskt eller dåligt ska inträffa. Ångest gör också att vi \”övertänker\” en hel del.

Flera studier visar att genom att öva på att vara närvarande i nuet kan vi lindra de symptom som uppkommer både vid depression och ångest. Att vara närvarande i nuet handlar om att medvetet uppmärksamma våra tankar, känslor och kroppsliga reaktioner utan att döma dem. Genom att vara medvetna om vårt inre tillstånd kan vi bättre hantera våra negativa tankar och känslor.

När vi lider av depression är det vanligt att vi fastnar i negativa tankemönster om oss själva och vår omvärld. Vi kan känna oss hopplösa och nedstämda, och det kan vara svårt att se en ljus framtid. Genom att vara närvarande i nuet kan vi lära oss att observera våra tankar utan att fastna i dem. Vi kan på så sätt skapa en distans till de negativa tankarna och istället fokusera på det som händer just nu.

På liknande sätt kan närvaron i nuet vara till hjälp för personer med ångest. Ångest kan vara överväldigande och skapa en känsla av att något fruktansvärt kommer att hända. Genom att vara närvarande i nuet kan vi bryta den onda cirkeln av oroande tankar. Vi kan observera våra rädslor och ängslan utan att låta dem styra oss.

Att praktisera närvaro i nuet kan göras genom olika mindfulnessövningar. Genom meditation, andningsövningar eller helt enkelt genom att vara medveten om våra handlingar när vi utför dem, kan vi öva upp vår närvaro. Det är en färdighet som tar tid att utveckla, men med tålamod och träning kan det vara till stor hjälp för att hantera depression och ångest.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny