Livet kan upplevas orättvist om man försöker manipulera och kontrollera andra för att må bättre själv

Om man försöker kontrollera och manipulera andra för att må bättre själv, är risken stor att man i slutändan upplever att livet är emot en. 

Det är inte möjligt att kontrollera allt i livet eftersom det kan leda till en känsla av orättvisa och att andra människor är emot en. Det finns vissa saker i livet som vi inte har kontroll över och vi måste lära oss att acceptera det faktumet.

Det är dessutom viktigt att vara medveten om att andra människor har sina egna tankar, känslor och behov, och att vi inte kan förvänta oss att de alltid ska agera på ett sätt som passar oss. Däremot kan vi fokusera på det vi faktiskt kan påverka, till exempel  våra egna handlingar och hur vi reagerar  på olika situationer.

Det är också viktigt att komma ihåg att livet är en resa och att det finns både utmaningar och möjligheter längs vägen. Genom att ta ansvar för våra egna handlingar och att vara öppna för förändring kan man skapa ett bättre liv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Livet kan upplevas orättvist om man försöker manipulera och kontrollera andra för att må bättre själv

Om man försöker kontrollera och manipulera andra för att må bättre själv, är risken stor att man i slutändan upplever att livet är emot en. 

Det är inte möjligt att kontrollera allt i livet eftersom det kan leda till en känsla av orättvisa och att andra människor är emot en. Det finns vissa saker i livet som vi inte har kontroll över och vi måste lära oss att acceptera det faktumet.

Det är dessutom viktigt att vara medveten om att andra människor har sina egna tankar, känslor och behov, och att vi inte kan förvänta oss att de alltid ska agera på ett sätt som passar oss. Däremot kan vi fokusera på det vi faktiskt kan påverka, till exempel  våra egna handlingar och hur vi reagerar  på olika situationer.

Det är också viktigt att komma ihåg att livet är en resa och att det finns både utmaningar och möjligheter längs vägen. Genom att ta ansvar för våra egna handlingar och att vara öppna för förändring kan man skapa ett bättre liv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny