Livet är en teater

Alla spelar vi teater i livet, på samma sätt som en skådespelare gör det på en teaterscen.

En skådespelare kan manipulera publiken genom kostymer, sceneffekter med mera. I teaterlokalen finns en främre och bakre region, en del händer på scenen och det andra händer bakom scenen. Bakom scenen kan skådespelaren slappna av och visa, göra och säga sådant som publiken aldrig skulle få se eller höra. Så är det även i våra liv! På scenen visar vi upp oss själva så som vi vill att andra ska uppfatta oss, medan bakom scenen vågar vi pusta ut och visa oftare vårt ”sanna” jag.

Vi vill att andra människor ska se oss som vi själva väljer att framställa oss. Eftersom vi vill ge en så positiv bild som möjligt döljer vi saker i kontakten med andra människor och klär oss i olika roller. Rollerna är olika beroende på när, var och vilka vi är tillsammans med. Vi har många olika roller, till exempel yrkesroll, vänskapsroll och föräldraroll. Vi spelar en roll för att sedan övergå till en annan. Rollerna anpassas utifrån ”publikens” sammansättning, ålder och förväntningar.

Det är frestande att utföra det vi vill göra bakom scenen, i stället för att ändra sitt eget beteende eller stå för sina svaga sidor. ”Nej, hemma hos oss äter vi godis bara på lördagar!” kan vi säga till våra barn medan vi i hemlighet dagligen snaskar från godispåsen som är gömd bakom mjölet i skafferiet. Känner du igen fenomenet?

Det är krävande att spela livets roller. Du kanske inte alltid behöver vara ärlig mot hela världen, men du kommer att må bäst om du är sann mot sig själv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny