Kärlek

Långvariga kärleksrelationer kan resultera i ett liknande emotionellt band som uppkommer mellan barn och vårdnadshavare, dvs. anknytningsmönstret aktiveras.

Föräldrar fortsätter ofta vara anknytningspersoner för många vuxna men även nära vänner och långvariga sexuella partners kan bli anknytningspersoner.

En tryggt anknuten person har generellt lätt att komma nära andra människor och att fungera i långvariga relationer.Tryggt anknutna har lättare att inleda och upprätthålla långvariga relationer än otryggt anknutna. Det tar ungefär två år för att en person i ett kärleksförhållande ska etablera sin partner som den primära källan till stöd och tröst i påfrestade situationer.

En person med undvikande anknytning har tidiga erfarenheter av att behöva klara sig utan så mycket stöd från vårdnadshavarna. Detta leder till en benägenhet att hålla distans till andra och ett undvikande beteende gentemot närhet, vilket kan utgöra ett hinder för nära relationer.

Ambivalent anknytning kommer av vårdnadshavare som varit oförutsägbara i sin kontakt gentemot barnet. Detta leder till ett väldigt kontaktsökande och känslointensivt sätt gentemot andra, vilket också kan utgöra ett hinder för vuxna, nära relationer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny