Jobbiga känslor

Våra känslor är snabbare än våra tankar. Känslor uppfattas ibland som något flummigt och rent av onödigt, men känslor är med i allt vi gör och inte gör. Vi skulle inte kunna fatta några beslut utan känslor.

Att inte vilja uppleva påfrestande känslor som rädsla, ångest, oro eller nedstämdhet är naturligt och inget konstigt i sig. Det är när kampen börjar för att få bort dem som det blir knepigt. När vi har en lösning för våra problem, så använder vi självklart den – vilket samtidigt betyder att de negativa känslorna ger sig av. Men när vi för tillfället inte har någon lösning, då blir det svårt med känslor.

Vi har väl alla provat att försöka trycka undan en jobbig känsla, men ju mer vi försöker, desto mer vill den tränga sig på. Det är som att de vägrar att ignoreras och insisterar på att få uppmärksamhet på något sätt. Och när vi inte har en konkret lösning på problemet som orsakade dessa känslor, kan det kännas som att vi sitter fast i en loop av negativa tankar och känslor som bara blir starkare och starkare.

Det finns något motsägelsefullt med att försöka undvika känslor – ju mer vi försöker undvika dem, desto mer dominerar de vårt medvetande. Det är som att vi blir fast i ett slags känslofängelse där vi inte kan komma loss förrän vi möter och accepterar våra känslor.

Att tillåta sig själv att känna och acceptera de jobbiga känslorna kan vara svårt, men det är ofta nyckeln till att kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt. När vi tillåter oss själva att känna våra känslor utan att döma dem eller försöka förändra dem, kan vi börja att lära oss av dem och hitta mer hälsosamma sätt att hantera dem på.

Det handlar inte om att ge upp eller resignera inför våra känslor, utan snarare att ge oss själva tillåtelse att vara mänskliga och att tillåta våra känslor att vara en del av vår upplevelse utan att ta över hela vår tillvaro. Det är genom att möta och acceptera våra känslor som vi kan börja att hitta vägar framåt och hitta lösningar på våra problem.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny