Att hantera känslor

Känslor uppfattas ibland som något flummigt och rent av onödigt, men känslor är med i allt vi gör och inte gör.

Vi skulle inte kunna fatta några beslut utan känslor. Att inte vilja uppleva påfrestande känslor som rädsla, ångest, oro eller nedstämdhet är naturligt och inget konstigt i sig. Det är när kampen börjar för att få bort dem som det börjar bli svårt. När vi har en lösning för våra problem, så använder vi självklart den – vilket samtidigt betyder att de negativa känslorna ger sig av. Men när vi för tillfället inte har någon lösning, då blir det svårt med känslor. Vi har väl alla provat att försöka trycka undan en jobbig känsla, men ju mer vi försöker, desto mer vill den tränga sig på. Att acceptera dina känslor kan faktiskt hjälpa dig att varva ner, må bättre och ibland även att hitta en lösning.

Att navigera genom den känslomässiga labyrinten i våra sinnen är lika mycket en konst som det är en vetenskap. Ibland kan det kännas som att vi seglar på lugna vatten, där våra känslor är som milda brisar som smeker vårt ansikte. Men ibland hamnar vi mitt i en storm, där våra känslor blir som vilda vågor som hotar att slå oss omkull.

Det är i dessa ögonblick av kaos och förvirring som vi verkligen får testa vår förmåga att hantera våra känslor. Vi vill så gärna fly från det som gör oss obekväma, att vi glömmer bort att stanna upp och faktiskt känna efter vad det är vi egentligen känner. Men det är just när vi tillåter oss själva att känna, att vara sårbara och öppna för våra känslor, som vi börjar hitta vägen tillbaka till lugnet och friden.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny