Hur undviker du att känna jobbiga känslor?

 Det kan vara ångestframkallande att ta sig igenom jobbiga situationer Många som har gått igenom jobbiga perioder brukar dock säga att det var jobbigt medan det pågick men att de har fått en annan kunskap som de inte hade velat vara utan. En strategi som vi ofta använder oss av när vi tycker att en situation är jobbig är att börja undvika den då det leder till en kortsiktig lättnad.

Ibland kan dina undvikande beteenden vara uppenbara. Du kanske undviker att åka hiss då det väcker ångest att vara instängd i ett litet utrymme. Det kan vara svårare att identifiera mer diffusa undvikande strategier.

Här kommer några exempel på olika typer av undvikande strategier:

1. Uppskjutar beteenden. Du orkar t.ex. inte betala räkningar, plugga till din tenta, städa hemmet, ringa vänner etc. så du skjuter hela tiden fram beteendet.

Med tiden blir dina uppskjutar beteenden ofta surdegar som du får ångest av att tänka på.

Vissa människor har uppskjutar beteenden när det gäller allt möjligt i vardagen medan andra har uppskjutar beteenden när det gäller vissa specifika ämnen och situationer.

2. Ibland kan några av dina depressiva symptom vara undvikande strategier. Du kanske tänker negativa tankar som du får för att du inte sätter gränser mot andra utan du blir överkörd.

Du kanske beklagar dig över ditt dåliga mående därför att det här är ditt enda sätt att försöka få andra att se dig och visa empati för dig.

Du kanske känner konstant trötthet och sover vilket vid depression kan vara sätt att slippa känna t.ex. ledsenhet och sorg.

3. Ditt ältande kan vara ett undvikande. Om du ältar och försöker problemlösa utan framsteg kan ditt ältande ge dig mer ångest. Då kan ältandet vara ett undvikande istället för att t.ex. sätta gränser eller uttrycka ilska mot någon.

4. Du undviker att känna genom att stänga av dina känslor. Det här kan vara ett sätt att slippa t.ex. känna ångest, tristess eller sorg.

Om dig dricker alkohol, droger  eller trycker i dig mat-godis är det också ett sätt att stänga av dina känslor.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny