Högkänslighet

Jag får ofta frågan: finns det verkligen något som heter högkänslighet? Vad är det i så fall? Jag ser då hur den som frågar har en bild av en hysterisk känslosam kvinna som gråter, skriker och skattar på en och samma gång. Nej, den bilden stämmer inte!

Vad är då högkänslighet? Highly Sensitive Persons, HSP, har enligt psykolog Elaine Arons definition en medfödd stor känslighet, dessa personer är känsliga av naturen. De uppfattar det mesta som händer mycket mer intensivt än individer som inte är högkänsliga. De är som en ny fin Ferrari, man behöver bara trycka minimalt på instrumentpedalerna så börjar motorn spinna. Några av oss är långa, andra korta, några är blåögda, andra har bruna ögon – och några av oss har ett känsligt nervsystem och några inte. Så enkelt är det!

Högkänsliga personer är således inte hysteriker utan helt vanliga människor som är observanta och igenkännande. Psykolog Elaine Arons forskning visar att vart femte individ i västvärlden är högkänslig. Genetiskt är det lika många män som kvinnor som är högkänsliga, men under uppväxttiden är det flera män än kvinnor som lär sig att dölja sin högkänslighet. De får betala ett högt pris för att behöva leva ett liv utan att visa sitt sanna jag, men det är en annan historia.

Nu växlar vi över till anknytningsteori, som är en psykologisk teori om uppväxtens betydelse. Ungefär 70 procent av alla människor i västvärlden har en trygg anknytning, medan 30 procent har en otrygg anknytning. Om man har vuxit upp i ett hem med missbruk, misshandel eller att föräldrarna var narcissiska har man redan som barn fått träna upp sitt nervsystem och sinnen att bli extra känsliga. Barnet är hänvisat att känna om det finns en risk att föräldrarna blir fulla igen eller om pappa är på det humöret att han snart börjar slå mamman. Dessa individer har fått en förvärvad högkänslighet.

Oavsett om högkänsligheten är medfödd eller förvärvad, har man ofta ett liknande sätt att reagera i livet:

  1. Man har en negativ självuppfattning. En högkänslig person söker sin egen skuld och sitt eget ansvar när det blir svårigheter i livet. De har en inre gnagande röst som agerar som domare och ger dem en känsla av skuld även om det hela handlar om några andra än dem själva, till exempel när det är en konflikt på arbetsplatsen utan att de själva är inblandade.
  2. Både högkänsliga personer och personer med otrygg anknytning har ofta ett mycket stort behov av att få bekräftelse och stöd, trygghet och tillhörighet från till exempel sin partner och av andra som finns i deras omgivning. När en relation inte fungerar tar de negativa tankarna makten och skapar oro. Följden blir sömnlösa nätter och energiläckage på dagen.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny