Högkänslighet berikar ditt liv

Högkänsliga individer har en förmåga att förstå och känna andra individers känslor. De har till exempel inte bara en förståelse för när någon känner sorg, utan kan själva känna individens sorg.

Högkänsliga människor reagerar kraftigt på sociala stimuli i de områden i hjärnan som påverkar medvetenhet och empati jämfört med individer som inte är högkänsliga. De har därför en förmåga att märka detaljer och nyanser och att uppfatta sådant som inte uttrycks med ord. Detta gör att många högkänsliga lever i en värld av intensiva känslor och djupa sammanhang.

De kan lyssna och se bortom orden, vilket ger dem möjlighet att skapa starka och meningsfulla relationer. De förstår och ser mer än alla andra.

Även om stor känslighet är en stor fördel i goda relationer, gör den att en ohälsosam eller mentalt krävande miljö blir mycket svår för dem. Starka dofter, höga ljud och intensivt ljus kan bli överväldigande, liksom stressiga och ogynnsamma sociala miljöer. När högkänsliga individer utsätts för en dålig miljö under en längre tid kan deras känslighet påverka deras hälsa mycket negativt.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny