Att lägga skulden på sig själv

När människor möter motgångar är det vanligt att de lägger skulden på sig själva. Det är en reaktion som ofta leder till självkritik och tvivel på sina egna förmågor. Omedvetet antas det att man är ansvarig för det som har gått fel, och man kan känna sig otillräcklig och osäker.

Det är lätt att grubbla över vad som kunde ha gjorts annorlunda och att känna sig nedstämd över att man inte levde upp till förväntningarna. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som verkligen är ens eget ansvar och vad som ligger utanför ens kontroll.

Det tar tid och övning att acceptera att motgångar är en naturlig del av livet och att det inte alltid är ens egna fel när saker går snett. Det är viktigt att lära sig att lära av misstagen istället för att ständigt skuldbelägga sig själv. Att utveckla en mer medkännande och realistisk syn på motgångar kan vara till hjälp för att hantera denna tendens.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska


\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny