Ångest

Ångest är en påträngande känsla som påverkar oss, men det är viktigt att komma ihåg att den inte definierar en person. Ångesten kan ge upphov till negativa tankar, men det betyder inte att den har rätt. Att låta ångesten ta kontroll över ens liv är inte ett alternativ. Det är naturligt att känna sig nere och tycka att allt är svårt och eländigt Ångest kan härstamma från både den nuvarande situationen och har en önskan om att saker och ting skulle vara annorlunda.

Det är viktigt att komma ihåg att vi inte är ensamma i vår kamp mot ångest och liknande utmaningar. Många andra kämpar också och det är viktigt att stötta varandra och dela erfarenheter. Genom att prata öppet om våra känslor undviker vi att låta ångesten isolera oss.

Vi bör vara snälla mot oss själva och inse att vi inte är perfekta. Det är helt okej att ha dåliga dagar och vi bör tillåta oss att vila och ta hand om vår mentala hälsa. Genom att göra saker som får oss att må bra och ge oss tid för återhämtning kan vi främja vårt välmående. Att sträva efter en balans i livet är också viktigt. Att kunna hitta glädje och njutning i små saker och fokusera på det positiva. Vi bör vara tacksamma för det vi har och vara medvetna om att även i de svåraste stunderna finns det något att uppskatta.

Att övervinna ångesten kommer inte vara en enkel sak, men vi måste tro på vår egen styrka och förmåga att hantera den. Vi är inte bundna till ångestfyllda tankar, ångesten får inte styra.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny