Att hantera känslor

Känslor är en viktig del av människans liv. De fungerar som GPS och styr våra beteenden. Oavsett om det handlar om positiva eller negativa känslor, så påverkar de oss på ett eller annat sätt.

Men hur hanterar vi våra känslor och vad händer när vi inte kan reglera dem på ett adekvat sätt?

Förmågan att reglera känslor varierar från person till person. Vissa människor har en högre förmåga att hantera starka känslopåslag än andra. De kan hantera kortvariga starka känslor utan att agera på dem. Men för personer med bristande förmåga att reglera känslor och impulser är det svårare att hantera starka negativa känslor. De kan leda till beteenden som syftar till att hantera eller bli av med känslan i fråga. Ett exempel på detta är olika former av självskadebeteende, såsom missbruk, självsvält, hetsätning, shopping, spelberoende och i värsta fall självmordshandlingar.

Svårigheter att reglera känslor är vanligt vid olika psykiatriska tillstånd, såsom depression, ångest och borderline personlighetsstörning.

Det är ändå normalt att ha negativa känslor ibland. Alla människor upplever motgångar och svårigheter i livet. Men om du märker att dina negativa känslor tar över och påverkar ditt dagliga liv, kan det vara bra att söka hjälp.

Lisa Pousette, leg. psykoterspeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Att hantera känslor

Känslor är en viktig del av människans liv. De fungerar som GPS och styr våra beteenden. Oavsett om det handlar om positiva eller negativa känslor, så påverkar de oss på ett eller annat sätt.

Men hur hanterar vi våra känslor och vad händer när vi inte kan reglera dem på ett adekvat sätt?

Förmågan att reglera känslor varierar från person till person. Vissa människor har en högre förmåga att hantera starka känslopåslag än andra. De kan hantera kortvariga starka känslor utan att agera på dem. Men för personer med bristande förmåga att reglera känslor och impulser är det svårare att hantera starka negativa känslor. De kan leda till beteenden som syftar till att hantera eller bli av med känslan i fråga. Ett exempel på detta är olika former av självskadebeteende, såsom missbruk, självsvält, hetsätning, shopping, spelberoende och i värsta fall självmordshandlingar.

Svårigheter att reglera känslor är vanligt vid olika psykiatriska tillstånd, såsom depression, ångest och borderline personlighetsstörning.

Det är ändå normalt att ha negativa känslor ibland. Alla människor upplever motgångar och svårigheter i livet. Men om du märker att dina negativa känslor tar över och påverkar ditt dagliga liv, kan det vara bra att söka hjälp.

Lisa Pousette, leg. psykoterspeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny