Att förstå skillnaden mellan depression och ångest

Depression är en djup känsla av nedstämdhet, brist på energi och förlust av intresse för saker som tidigare brukade vara njutbara. En person som lider av depression kan känna sig överväldigad av negativa tankar och känslor, vilket kan leda till en negativ syn på sig själv och livet i allmänhet. Depressiva personer tenderar att vara fast i det förflutna, ofta återupplever negativa händelser och har svårt att se en positiv framtid. De kan uppleva en brist på motivation och känna att livet saknar mening.

Ångest å andra sidan är en stark oro, rädsla eller obehag inför framtiden. Personer med ångest kan uppleva hjärtklappning, andnöd, spända muskler, oroande tankar och konstant överanalyserande. Ångest kan vara kopplat till specifika situationer eller vara mer allmänt, där personen känner sig ängslig och orolig utan en specifik anledning. Det kan vara en ständig rädsla för att något hemskt kommer att hända och en känsla av att inte kunna slappna av eller vara i frid.

Skillnaden mellan depression och ångest ligger i fokusen för uppmärksamheten. I depression ligger fokus på det förflutna och bristen på tilltro till framtiden, medan ångest riktas mot framtiden och en oro för vad som kan hända. Båda tillstånden kan vara mycket påfrestande.

En metod som har visat sig vara effektiv för att lindra symtom vid både depression och ångest är att träna på närvaro i nuet. Genom att lära sig att vara mer medveten om ögonblicket kan man minska upptagenheten av negativa tankar och oro för framtiden. Att vara närvarande i nuet kan hjälpa till att skapa en känsla av lugn och acceptans, vilket kan vara till hjälp för att hantera både depression och ångest.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Att förstå skillnaden mellan depression och ångest

Depression är en djup känsla av nedstämdhet, brist på energi och förlust av intresse för saker som tidigare brukade vara njutbara. En person som lider av depression kan känna sig överväldigad av negativa tankar och känslor, vilket kan leda till en negativ syn på sig själv och livet i allmänhet. Depressiva personer tenderar att vara fast i det förflutna, ofta återupplever negativa händelser och har svårt att se en positiv framtid. De kan uppleva en brist på motivation och känna att livet saknar mening.

Ångest å andra sidan är en stark oro, rädsla eller obehag inför framtiden. Personer med ångest kan uppleva hjärtklappning, andnöd, spända muskler, oroande tankar och konstant överanalyserande. Ångest kan vara kopplat till specifika situationer eller vara mer allmänt, där personen känner sig ängslig och orolig utan en specifik anledning. Det kan vara en ständig rädsla för att något hemskt kommer att hända och en känsla av att inte kunna slappna av eller vara i frid.

Skillnaden mellan depression och ångest ligger i fokusen för uppmärksamheten. I depression ligger fokus på det förflutna och bristen på tilltro till framtiden, medan ångest riktas mot framtiden och en oro för vad som kan hända. Båda tillstånden kan vara mycket påfrestande.

En metod som har visat sig vara effektiv för att lindra symtom vid både depression och ångest är att träna på närvaro i nuet. Genom att lära sig att vara mer medveten om ögonblicket kan man minska upptagenheten av negativa tankar och oro för framtiden. Att vara närvarande i nuet kan hjälpa till att skapa en känsla av lugn och acceptans, vilket kan vara till hjälp för att hantera både depression och ångest.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny