Anknytningsteori

Enligt anknytningsteorin formar barnet starka känslomässiga band med föräldrarna/vårdnadshavarna och dessa band har livslånga konsekvenser.

Ett känsligt och uppmärksamt föräldraskap hjälper barnet att forma en trygg anknytning. Denna trygga anknytning blir sedan grunden för en god social utveckling och livskvalitet. Mindre känsligt och emotionellt närvarande föräldraskap kan enligt anknytningsteorin resultera i otrygg anknytning, vilket är en riskfaktor för psykiska problem senare i livet.

När du träffar någon som du tycker om så använder du alltså – utan att veta om det – ungefär samma beteenden för att skapa närhet till den personen som du gjorde i relationen till dina föräldrar när du var liten!

Man kan dela upp oss människor i två grupper. I den ena gruppen finns de vars erfarenheter från barndomen gjort dem trygga i sina relationer. De som tillhör den trygga gruppen har relativt lätt att hitta någon att vara tillsammans med. De som tillhör den otrygga gruppen har svårare. Livet är inte rättvist!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny