Högkänslighet kan både begränsa och berika i vardagen

Många högkänsliga personer har en stark intuition och empati, vilket gör att de kan vara väldigt bra på att förstå andra människor och se perspektiv som andra människor kanske inte tänker på.

Men det finns också utmaningar med att vara högkänslig. Omgivningen kan ibland kännas överstimulerande och det kan vara svårt att hitta en balans i vardagen. Det är inte ovanligt att högkänsliga personer upplever utmattning eller utbrändhet, men det finns saker man kan göra för att hantera sin högkänslighet på ett bra sätt.

Högkänslighet kan både begränsa och berika i vardagen. På den positiva sidan är att en högkänslig människa har lätt att förstå andra människor och skapa värdefulla relationer. Det kan även leda till en djupare reflektion och känsla av mening med livet. På den negativa sidan kan det dock vara svårt att hantera alla intryck och ibland bli överstimulerad.

Det kan också vara en utmaning att hitta en balans mellan att ta hand om sig själv och samtidigt vara engagerad i sin omgivning. Slutsatsen är att det är viktigt att högkänsliga personer lär sig att lyssna på sina behov och ta hand om sig själva. Det kan innebära att man behöver lägga in pauser i vardagen, lära sig säga nej till saker man inte känner sig redo för eller att välja omgivningar och aktiviteter som känns mer hanterliga.

Men det allra viktigaste är att komma ihåg att det är okej att vara högkänslig och att det är en styrka, inte en svaghet.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Högkänslighet kan både begränsa och berika i vardagen

Många högkänsliga personer har en stark intuition och empati, vilket gör att de kan vara väldigt bra på att förstå andra människor och se perspektiv som andra människor kanske inte tänker på.

Men det finns också utmaningar med att vara högkänslig. Omgivningen kan ibland kännas överstimulerande och det kan vara svårt att hitta en balans i vardagen. Det är inte ovanligt att högkänsliga personer upplever utmattning eller utbrändhet, men det finns saker man kan göra för att hantera sin högkänslighet på ett bra sätt.

Högkänslighet kan både begränsa och berika i vardagen. På den positiva sidan är att en högkänslig människa har lätt att förstå andra människor och skapa värdefulla relationer. Det kan även leda till en djupare reflektion och känsla av mening med livet. På den negativa sidan kan det dock vara svårt att hantera alla intryck och ibland bli överstimulerad.

Det kan också vara en utmaning att hitta en balans mellan att ta hand om sig själv och samtidigt vara engagerad i sin omgivning. Slutsatsen är att det är viktigt att högkänsliga personer lär sig att lyssna på sina behov och ta hand om sig själva. Det kan innebära att man behöver lägga in pauser i vardagen, lära sig säga nej till saker man inte känner sig redo för eller att välja omgivningar och aktiviteter som känns mer hanterliga.

Men det allra viktigaste är att komma ihåg att det är okej att vara högkänslig och att det är en styrka, inte en svaghet.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny