Stress

De flesta har en klar bild av vad stress är och nästan alla har egna erfarenheter av att vara stressade.

Hur definierar man ordet ”stress”? Man kan säga att stress är obalans mellan yttre krav och det som en människa för tillfället har för resurser. Stress har ingen allmän förklaring utan beror på hur jag som individ upplever en situation.

Stress är en överlevnadsmekanism hos oss människor. Människan har alltid känt stress; stressen fanns redan på savannens tid då våra förfäder mötte vilddjur. Deras nervsystem aktiverades, vilket gjorde dem redo för flykt eller kamp. Utan denna mekanism hade mänskligheten inte överlevt.

Skillnaden mellan då och nu är att vi människor dagligen tar in fler intryck än vad exempelvis en stenåldersmänniska gjorde på en hel livstid. Dessutom måste vi moderna människor skilja på ond och god stress. Den goda stressen innebär överraskningar och vissa yttre krav som gör oss förväntansfulla och koncentrerade. Den onda stressen uppstår när krav och påfrestningar blir oöverstigliga.

Den onda stressen kan ge upphov till oro, dålig sömn och i värsta fall ångest och depression.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny