Skuld

Många av oss går omkring och känner sig tyngda av skuld, vi bär på skuld många gånger helt i onödan. Man pratar då om osund skuld.

Osund skuld är när vi människor går omkring och har skuldkänslor, trots att vi inte har någon egentlig skuld. Dessa känslor kommer ofta ur att vi inte riktigt kan identifiera våra egna gränser. Anhöriga till alkoholister brukar känna skuld som tillhör någon annan. Likaså kan man ha skuldkänslor för att man var oälskad när man var ett litet barn. “Hade jag varit annorlunda hade de älskat mig” är det många som tror även decennier efter att de blivit vuxna. Ett barn tror alltid att om man inte är älskad är det barnets eget fel.

Vi har svårigheter att se var våra problem slutar och var andras problem börjar.

Genom denna bristande självinsikt tar vi ofta på oss ansvar för sådant som egentligen hör till andra. Man kan därför säga att den osunda skulden är att bära fel bördor, att leva andras skuldfyllda liv, att känna sig skyldig utan att ha gjort något som man borde skämmas för.

Hur ser det ut i ditt liv? Hur många av de skuldkänslor du går och bär på är osund skuld, som egentligen tillhör någon annan?

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny