Skam och värdelöshet

Om du har livstemat skam och värdelöshet upplever du att det innerst inne är något fel på dig. Du är övertygad om att människor inte kan tycka om dig om de verkligen lär känna dig. Din otillräcklighet skulle avslöjas.

Personer som upplever inre känslor av otillräcklighet och bristande självkänsla kan ofta känna en stark rädsla för avvisning och svårigheter att acceptera kärlek.

Dessa känslor kan uppstå från tidig barndom och kan påverka hur de ser på sig själva och sina relationer. För att hantera dessa känslor är det viktigt att undersöka de underliggande orsakerna till självkritik och ta steg för att öka självacceptans och förståelse.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skam och värdelöshet

Om du har livstemat skam och värdelöshet upplever du att det innerst inne är något fel på dig. Du är övertygad om att människor inte kan tycka om dig om de verkligen lär känna dig. Din otillräcklighet skulle avslöjas.

Personer som upplever inre känslor av otillräcklighet och bristande självkänsla kan ofta känna en stark rädsla för avvisning och svårigheter att acceptera kärlek.

Dessa känslor kan uppstå från tidig barndom och kan påverka hur de ser på sig själva och sina relationer. För att hantera dessa känslor är det viktigt att undersöka de underliggande orsakerna till självkritik och ta steg för att öka självacceptans och förståelse.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny