Skam

När vi känner skam är det lätt att dra oss inåt och isolera oss från andra. Men det är precis det som skammen vill – den vill att vi ska känna oss ensamma och utanför. Därför är det så viktigt att försöka bryta den isoleringen och våga dela våra skamkänslor med andra. När vi vågar prata om våra skamkänslor med andra, kan vi få stöd och förståelse, och det kan hjälpa oss att känna oss mindre ensamma och hjälpa oss att lösa upp skammen.

Det är också viktigt att komma ihåg att ingen är perfekt och att vi alla gör misstag. Att göra misstag är en del av livet och det är viktigt att lära oss att acceptera våra misstag och lära oss av dem. Att lära oss att acceptera våra misstag kan hjälpa oss att bli mer medgörliga och förlåtande mot oss själva och mot andra.

Så om du känner skam, försök att inte låta den styra dig och försök att våga dela dina skamkänslor med andra. Och kom ihåg, ingen är perfekt och vi alla gör misstag – det är viktigt att lära oss att acceptera det och lära oss av det.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skam

När vi känner skam är det lätt att dra oss inåt och isolera oss från andra. Men det är precis det som skammen vill – den vill att vi ska känna oss ensamma och utanför. Därför är det så viktigt att försöka bryta den isoleringen och våga dela våra skamkänslor med andra. När vi vågar prata om våra skamkänslor med andra, kan vi få stöd och förståelse, och det kan hjälpa oss att känna oss mindre ensamma och hjälpa oss att lösa upp skammen.

Det är också viktigt att komma ihåg att ingen är perfekt och att vi alla gör misstag. Att göra misstag är en del av livet och det är viktigt att lära oss att acceptera våra misstag och lära oss av dem. Att lära oss att acceptera våra misstag kan hjälpa oss att bli mer medgörliga och förlåtande mot oss själva och mot andra.

Så om du känner skam, försök att inte låta den styra dig och försök att våga dela dina skamkänslor med andra. Och kom ihåg, ingen är perfekt och vi alla gör misstag – det är viktigt att lära oss att acceptera det och lära oss av det.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny