Självkänsla och skam

På en psykoterapimottagning är det många personer som söker hjälp på grund av låg självkänsla. Både självkänsla och självförtroende har en nära koppling till skam eftersom det är just den dåliga självkänslan som gör att man blir självkritisk och känner skam.

Men vad menar man med självkänsla? Självkänsla är dels en upplevelse av ens inre värde och dels en upplevelse av ens egen kompetens. Självkänslan byggs upp när vi lyckas inom områden som är viktiga för oss medan den går ner när vi drabbas av motgångar i livet. Självkänslan höjs när vi umgås med människor som bekräftar oss positivt, medan avvisande personer påverkar oss så att självkänslan minskar. Med andra ord är självkänslan inte något stabilt utan varierar kraftigt utifrån vilka omständigheter vi för tillfället lever i.

Anledningen till varför man känner skam kan bero på att man känner sig annorlunda och bristfällig, att man önskar att man var på något annat sätt eller att man inte borde ha gjort något man gjort. Skam handlar om att känna sig som en person som man inte vill vara. Man kan skämmas över att vara för tjock eller för tanig, att man är singel, har en sjukdom eller inte orkat prestera som grannen har gjort. Anledningar fattas inte men slutresultatet är detsamma: man känner sig dum och värdelös.

Det gäller att inte se sig själv som värdefull eller värdelös, utan bara acceptera att man är bra som man är. Alla drabbas vi av livets medgångar och motgångar, skillnaden är bara att prövningarna kommer i olika takt. Några har en fantastiskt lycklig ungdomstid för att sedan bli olyckliga gamlingar. Eller tvärtom. Vi människor påverkas av livets upp- och nergångar.

I stället för att mäta vårt värde eller låta vårt välmående styras utifrån om vi för tillfället har framgångar eller inte eller om vi känner oss älskade eller inte, borde vi tycka att vi är bra som vi är, utan att känna skuld, utan att vara självkritiska och anklaga oss själva.

Ett bra sätt att bygga upp en självkänsla på ett harmoniskt vis är att ha nära, varma relationer som bekräftar oss. Självkänslan gynnas också av att man är trogen sina värderingar.
Den som försöker hämta sin självkänsla från att trycka ner andra och framhäva sig själv på andras bekostnad kommer inte att uppleva en långvarigt stark självkänsla.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny