Självkänsla och psykisk hälsa

Självkänslan grundläggs ofta i barndomen och kan ha stor betydelse för den psykiska hälsan. Självkänslan är en grundinställning och värdering du har om dig själv men har mycket lite att göra med vad du klarar av att göra.

Självkänslan grundläggs ofta i barndomen och kan ha stor betydelse för den psykiska hälsan. Självkänslan är en grundinställning och värdering du har om dig själv men har mycket lite att göra med vad du klarar av att göra. Att känna dig älskad, trygg och accepterad är nyckeln till en stabil självkänsla. När du känner dig stark och trygg inombords och vet att du har ett egenvärde, då bygger du en sund självkänsla. Det är den positiva attityden gentemot dig själv som gör det lättare för dig att ta itu med livets utmaningar, även när det känns motigt.

Om du däremot har en låg självkänsla kan det vara svårt för dig att delta i sociala sammanhang, hantera kritik eller sätta rimliga gränser för dig själv. Det är inte ovanligt att känna sig sårbar för oro, depression och ångest när självkänslan är låg. Du kanske bryr dig alltför mycket om hur andra ser på dig och till och med undviker saker du egentligen vill göra eller gör saker du inte vill göra.

Det är viktigt att förstå hur din självkänsla påverkar ditt liv och att vara beredd att arbeta med den när det behövs. Det kan innebära att du behöver utveckla en mer realistisk och positiv syn på dig själv, lära dig att acceptera dig själv med dina svagheter och att söka stöd och hjälp från människor i ditt liv när det behövs.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny