Självkänsla och högkänslighet

Självkänsla är en viktig faktor för vårt välbefinnande och för vår förmåga att hantera vardagens utmaningar. Det är en känsla av att vi är värda och värdefulla som människor, och att vi har förmågor och egenskaper som gör oss unika.

En god självkänsla är viktig för högkänsliga personer eftersom det hjälper oss att hantera vår känslighet på ett positivt sätt. När vi har en bra självkänsla, tror vi på oss själva och vår förmåga att hantera svåra situationer. Detta kan hjälpa oss att känna oss mer säkra och trygga i vår känslighet, istället för att känna oss vilsna och osäkra.

En låg självkänsla kan däremot göra det svårt för högkänsliga personer att hantera känsligheten. Om vi inte tror på oss själva eller vår förmåga att hantera svåra situationer, kan vi känna oss rädda och överväldigade av vår känslighet. Detta kan leda till stress, ångest och depression.

Det är därför viktigt för högkänsliga personer att arbeta på sin självkänsla. Det finns olika sätt att göra detta, såsom att fokusera på våra styrkor och att söka stöd från vänner och familj. Det är också viktigt att vara medveten om vår känslighet och att hitta strategier för att hantera den på ett positivt sätt.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny