Rivalitet och heta känslor

Är du född med mindre än 18 månader till ditt närmaste syskon? Då är du en pseudotvilling. Det är den mest komplicerade syskonrelationen man kan ha, då det äldre syskonet tidigt blev utkonkurrerat av en ny bebis i familjen.

Ju tätare syskon föds ju större risk för syskonrivalitet. Om syskonen är födda med ett till två års mellanrum finns en betydligt större konkurrens än om det skiljer 3-4 år eller mer mellan dem.

Föräldrarna kan omedvetet förstärka rivaliteten mellan syskonen genom att välja ut någon eller några av dem till att bli deras ”kumpan”. Någon vars lojalitet de kan påverka, och använda som språkrör i kommunikation med den andra föräldern eller med syskonen. Det sker i det fördolda, bakom fasaden. Kroppsspråk, ogillande blickar, betoning och röstläge. Det som sker är nästan osynligt, men mycket kraftfullt.

I värsta fall hamnar syskonen i olika ”föräldraläger”, ena syskonet med pappa och andra med mamma, vilket skapar konflikter.

Pseudotvillingar är psykoterapeutens flitigaste besökare.Tiden läker inte alla sår. Den som räknar med mirakel riskerar att bli besviken, urgamla konflikter går sällan över av sig själva. De blir ofta ständigt ömmande ärr – som lätt börjar blöda så fort man kommer åt dem.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut

Syskon, syskonrelation, konflikt, Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny