Otrygg vuxen har varit ett otryggt barn

Barn med en otrygg-undvikande anknytning förväntar sig oftast att bli avvisade när de behöver hjälp och vågar därför inte söka närhet och stöd. De har erfarenheter av sin vårdnadshavare som någon som inte är redo eller villig att möta behoven av närhet som barnet har och därför är det vanligt att barn i denna grupp trycker bort sina behov av närhet och slutar visa dessa utåt. Fokus flyttas istället till utforskandesystemet och barnet lär sig att det får klara sig själv.

Dessa barn framstår som mycket självständiga och utan något behov av trygghet och närhet. Det är vanligt att vårdgivaren rättfärdigar sitt beteende med att deras distans kommer att göra barnet till att bli en självständig och ansvarsfull individ.

Vuxna personer med en otrygg-undvikande anknytning tenderar att känslomässigt distansera sig från sin partner. Det är vanligt att de isolerar sig och istället för att låta partnern hjälpa dem söker de sig inåt och försöker istället hjälpa sig själva.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

www.instagram.com/lisa_pousette_terapeutiska


2 reaktioner på ”Otrygg vuxen har varit ett otryggt barn”

  1. Ja. Och har man oturen att råka få känslor för en person med otrygg undvikande anknytning, kan man förbereda sig på mycket smärta. Jag som otrygg ambivalent tenderar att ALLTID sammanstråla med dessa omöjliga människor. Men de är svåra att upptäcka i tid, för i början är de nästan alltid fysiska, bekräftande, mysiga och perfekta. Sen när relationen ska tas till ”nästa nivå” börjar de skapa de där avståndet. Jag är så jävla less.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny