Lär dig att hantera känslor genom att identifiera deras orsak

Det kan vara svårt att hantera känslor som rädsla, ilska, sorg eller ångest, men det är viktigt att inte undvika eller undertrycka dem. Alla har svåra känslor ibland och att det är en normal del av livet.

På samma sätt är det avgörande att känna och njuta av positiva känslor som kärlek, glädje, lycka och tacksamhet. Det kan hjälpa till att skapa en positiv inställning och förbättra livskvaliteten.

Genom att lära oss att uttrycka våra känslor på ett sunt sätt kan vi bli bättre rustade att klara av svåra situationer och leva ett mer balanserat liv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lär dig att hantera känslor genom att identifiera deras orsak

Det kan vara svårt att hantera känslor som rädsla, ilska, sorg eller ångest, men det är viktigt att inte undvika eller undertrycka dem. Alla har svåra känslor ibland och att det är en normal del av livet.

På samma sätt är det avgörande att känna och njuta av positiva känslor som kärlek, glädje, lycka och tacksamhet. Det kan hjälpa till att skapa en positiv inställning och förbättra livskvaliteten.

Genom att lära oss att uttrycka våra känslor på ett sunt sätt kan vi bli bättre rustade att klara av svåra situationer och leva ett mer balanserat liv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny