Kärlekens gränser

Vad anser du är tillåtet eller inte tillåtet för din partner att göra med, känna inför och tänka om med andra? Var går gränsen för otrohet?

Nästan alla är eniga om att sexuella handlingar med andra är otrohet men åsikter kring om beteenden som att dansa, gå på bio eller äta middag med andra är svårare att ta ställning till. Hur ser du på emotionell otrohet, det vill säga om din partner känner romantiska känslor för andra än dig? Orkar du höra sådant om vet att din partner berättar det enbart för att vara öppen och ärlig mot dig?

Kärleksrelationer väcker till synes ologiska reaktioner. Det finns till exempel vetenskapliga studier som visar att försökspersoner reagerade mer svartsjukt på att deras partner på tu man hand åt middag med sin före detta partner, jämfört med andra aktiviteter när de träffades. Visst är det intressant att just själva ätandet känns mer intimt än att till exempel en promenad med varandra!

Förtroendet i en relation är viktigt och de flesta tycker att det skulle kännas fel om ens partner skulle föra era gemensamma hemligheter vidare. Nästan alla vill att man ska kunna lita på den som man lever med.

Individernas anknytningsstil påverkar vilken sorts otrohet som man upplever vara mest svartsjukeframkallande. Majoriteten av personer med trygg eller ambivalent anknytning uppger att emotionell otrohet är värre än sexuell, detta gäller för både män och kvinnor. De som har undvikande anknytning upplever däremot sexuell otrohet som mest svartsjukeframkallande.

Var och en måste hitta sina egna gränser i ett parförhållande. Var går din gräns innan du blir svartsjuk?

Meny