Kärlek och anknytningsmönster

Kärlek är känd som den djupaste och mest meningsfulla av alla känslor som en person kan känna. Sedan några decennier tillbaka är kärlek ett respekterat och välkänt område i psykologin.

Vuxna individer med trygg anknyting söker närhet och får mycket kärlek. De har lätt för att komma andra nära och de oroas sällan av att bli lämnade eller att någon kommer dem för nära. Vuxna individer med trygg anknytning kommer oftast ihåg även sin relation till föräldrarna som uppmuntrande, accepterande och trygg. Forskningen tyder också på att individer med trygg anknytning är nöjdare och mer tillfredsställda med sina relationer; de har helt enkelt lätt att älska en annan människa.

Undvikande anknutna vuxna individer har ofta en känsla av obehag till närhet med sin partner och deras vardagliga liv präglas ofta av att de undviker närhet till andra individer. Här är kärleken en bristvara! De har svårt att lita på andra, säga vad de känner och de trivs bäst med ytliga relationer. Undvikande anknutna känner sig obekväma och nervösa när någon kommer dem för nära och deras partner vill oftast att de ska vara mer intima än vad de känner sig bekväma att vara. Utifrån deras erfarenheter från tidigare relationer har det svårt att lita på andra, vilket innebär att de ofta i slutändan lever ensamma.

Ett ytterligare anknytningsmönster är ambivalent anknytning. Dessa personer känner relationsstress, vilket gör att det är endast kortare stunder som de lugnt kan njuta av kärleken. De blir snabbt förälskade, men de har ett lågt självförtroende. Det låga självförtroendet hör ihop med den ständiga oron att bli lämnad. Individer med ambivalent anknytning lider i större utsträckning än andra av psykologisk stress, negativa tankar om sig själva, svårare att kontrollera sina känslor och drabbas lättare av depressioner. De lider också i större utsträckning av ångest, rädsla för att bli negativt utvärderade av andra och de hamnar lätt i konflikter i sina relationer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny