Jantelagens styrmedel är skamkänsla

Vi vill känna lycka, ha en positiv självbild och förverkliga oss. Parallellt med detta moderna sätt att tänka positivt och tillåtande plågas vi nordbor av Jantelagen. ”Inte kan väl jag…”, ”Det skulle jag aldrig klara…”, ”Vem tror han att han är?” Känner du igen dig? Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre eller mår bättre än andra och den får oss känna skam om vi mot all förmodan ibland känner oss lite nöjda och belåtna.

Skam
Ett av Jantelagens styrmedel är skamkänsla. Skam kan till exempel vara en plötslig känsla av att vara avslöjad med sin svaghet och sina problem. Man känner helt enkelt att man tappar ansiktet för något olämpligt man har gjort eller sagt och man vill bara gömma sig.
Skam kan också vara en smärtsam känsla av att inte duga och vara älskad, att man nedvärderas eller inte ingår i en mänsklig gemenskap. Skammen drabbar hela ens person och underminerar självkänslan.

Jantelagen
Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
Du skall inte tro att du vet mera än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger till något.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Med hundra procent säkerhet kan vi räkna med att svårigheterna kommer och går men det får vi lösa när de kommer. Vi kan visst vara ödmjuka trots att vi vågar berätta hur bra vi för tillfället mår eftersom en positiv livssyn, goda nära relationer och en känsla av mening med livet ger mod och kraft och gör att vi mår bra.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny