Intervju i Hemmets Journal

Jag var med i en intervju i Hemmets Journal om högkänslighet 2013-01-04. Se hela artikeln här

Högkänslighet är ingen sjukdom

Lisa Pousette är legitimerad psykoterapeut och har arbetat med personlighetspsykologi i 20 år. Hon är verksam på mottagningen Terapeutiska i Stockholm, med speciell inriktning på karaktärsdraget högkänslighet.

Är högkänslighet en sjukdom?
– Nej, det är ett personlighetsdrag som vanligtvis är medfött. Du kan också ha utvecklat egenskapen under din barndom. Det är inte ovanligt att högkänsliga har vuxit upp i familjer med missbruk eller våld. 15-20 procent av befolkningen föds högkänsliga. Av dem har 70 procent en introvert och 30 procent en extrovert läggning.

Vad kännetecknar högkänslighet?
– Som högkänslig är du extra mottaglig för yttre intryck. Du kan vara mer eller mindre fysiskt och psykiskt känslig. Extra känslighet mot ljud, ljus, dofter och temperaturskillnader är vanligt. Spänningshuvudvärk och värk i kroppen likaså. Det är lätt att bli överstimulerad, att nonchalera sina egna behov, vilket kan leda till trötthet och utmattning.

– Vid psykisk känslighet läggs mycket tid på att analysera, reflektera och älta. Du är duktig på att pejla in andras sinnestillstånd och har svårt att se på TV-nyheterna utan att bli illa berörd.

Finns det några fördelar med att vara högkänslig?
– Ja, många! Högkänsliga är exempelvis fantasifulla och kreativa, djupt reflekterande och empatiska. De blir ofta bra föräldrar med stor medkänsla och lyssnarförmåga. Många gånger är det en högkänslig arbetskamrat vi pratar ut hos när vi har problem på jobbet.

Finns det någon behandling?
– Nej, eftersom högkänslighet inte är en sjukdom. Vissa mår dock bättre av terapi. Först brukar jag utreda om det är en medfödd högkänslighet eller om personen blivit extra känslig på grund av svåra uppväxtförhållanden. Därefter väljer vi en lämplig terapiform. Samtalen handlar ofta om acceptans och skuld gentemot ens högkänslighet och hur man på bästa sätt kan lära sig leva med detta.

Vad kan jag själv göra för att må bättre?
– Vistas i naturen, motionera, ge dig tid att låta tankarna vandra fritt. Använd öronproppar eller hörlurar om du måste vistas i buller. Prova en avslappningsteknik, till exempel yoga, meditation, tai chi eller något annat som hjälper dig slappna av och fokusera inåt. Skapa ordning och reda, många vill ha ett städat och harmoniskt hem. Undvik det som stressar, hitta det som gör dig lugn. Högkänsliga, som så ofta vill anpassa sig till omgivningens krav, bör hitta en balans mellan vila, aktivitet, social samvaro och ensamtid.

– Har du högkänsliga barn bör du lära dem att sätta gränser och att acceptera sin högkänslighet. Annars riskerar de att med tiden utveckla rädsla, ångest och skuldkänslor.

Vad kan förvärra högkänslighet?
– För mycket stimulans utifrån. Du kan förvärra för ditt högkänsliga barn om du ställer för höga krav, till exempel ifrågasätter varför barnet inte kan vara som sina syskon och gå ut och leka med de andra barnen. Säg aldrig: ”Var inte så känslig!” Det är lika fel som att säga: ”Var inte så lång!”

Forskas det kring ämnet?
– Psykologen Elaine Aron har forskat om högkänslighet i 20 år och kommit fram till att högkänsliga är födda med ett känsligare nervsystem. Eftersom de tar in fler sinnesintryck än andra och bearbetar dessa på ett djupare plan, blir de lätt överstimulerade och trötta. Annan forskning visar att våra karaktärsdrag bygger på unika mönster i hjärnan. Men hjärnan är flexibel och mönstren kan förändras, till exempel via meditation eller terapi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny