Hemliga rum i relationer: Varför gemenskap, vänskap och kärlek fortfarande är viktiga

Jag läste någonstans: Trots gemenskap, vänskap och kärlek kan ingen människa någon gång lära känna en annan människa helt och hållet, även om vi gärna vill tro det. Alla människor har hemliga rum och bär på en inre känsla som inte går att dela fullt ut.

Det är nog sant att ingen person någonsin kan lära känna en annan person helt och hållet. Varje individ har sina egna hemligheter och tankar som de kan välja att inte dela med andra. Detta är en del av vår mänskliga natur och kan bidra till att göra relationer mer bådekomplexa och intressanta.

Men det betyder inte att gemenskap, vänskap och kärlek inte är viktiga eller möjliga. Tvärtom, det är genom att öppet och ärligt dela våra erfarenheter och känslor med andra människor som vi kan bygga starka och meningsfulla relationer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hemliga rum i relationer: Varför gemenskap, vänskap och kärlek fortfarande är viktiga

Jag läste någonstans: Trots gemenskap, vänskap och kärlek kan ingen människa någon gång lära känna en annan människa helt och hållet, även om vi gärna vill tro det. Alla människor har hemliga rum och bär på en inre känsla som inte går att dela fullt ut.

Det är nog sant att ingen person någonsin kan lära känna en annan person helt och hållet. Varje individ har sina egna hemligheter och tankar som de kan välja att inte dela med andra. Detta är en del av vår mänskliga natur och kan bidra till att göra relationer mer bådekomplexa och intressanta.

Men det betyder inte att gemenskap, vänskap och kärlek inte är viktiga eller möjliga. Tvärtom, det är genom att öppet och ärligt dela våra erfarenheter och känslor med andra människor som vi kan bygga starka och meningsfulla relationer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny